Stap voor stap naar de oplevering

“Aan de slag” wordt snel gezegd. Beter is om het project vooraf door te lopen. De stappen die genomen gaan worden. De looptijd van elke fase. De resultaten die u kunt verwachten. En, niet onbelangrijk, de kosten die ermee samenhangen. Wij grijpen liever voortijdig in, dan achteraf te moeten verklaren. Pas als elke fase helder is en aan de verwachtingen voldoet, gaan wij verder. Zo blijven verrassingen buiten de deur.

Duurzaamheid is een serieuze zaak. Wij houden rekening met het milieu, in het belang van iedereen die nu, morgen en overmorgen leeft. Wij nemen verstrekkende maatregelen. Duurzaamheid beïnvloedt al onze activiteiten en werkzaamheden. Zoals afvalscheiding en –reductie, energieverbruik, inkoopbeleid, productie en niet te vergeten: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is een zaak van ons allemaal. Het is onze tweede natuur geworden.

1. DEFINIËREN

Voordat we echt gaan ontwerpen, bepalen we samen met de opdrachtgever aan welke eisen het ontwerp moet voldoen. We stellen een programma van eisen op zodat de creativiteit van onze architecten in juiste banen kan worden geleid.

2. ONTWERPEN

Nadat alle eisen van de klant duidelijk zijn, gaat ons architecten team aan de slag met het ontwerpen van de nieuwe kantoorruimte. Ieder ontwerp wordt tot in de details uitgewerkt, dit wordt gepresenteerd op een duidelijke en inspirerende wijze.

3. CALCULEREN

Als de klant het ontwerp heeft goedgekeurd gaat dit naar onze calculatie afdeling, zij maken een duidelijke en overzichtelijke calculatie die met u wordt gecommuniceerd.

4. PLANNING

Omdat we de klant van tevoren een duidelijk en helder beeld willen geven over de datum van de oplevering maken we een uitgebreide planning. In de planning worden alle aspecten van de verbouwing tot in de detail meegenomen. Hierdoor wordt de tijdsplanning op ieder aspect in de gaten gehouden, door ons maar ook door de klant.

5. UITVOERING

Met de jarenlange ervaring van onze projectleiders kunt u de verbouwing met een gerust hart aan ons over laten. Onze projectleiders zien alles, elk klein detail en zullen niet tevreden zijn totdat alles in de puntjes is afgewerkt.

6. OPLEVERING

Het belangrijkste moment is natuurlijk de oplevering van het project. Tijdens de oplevering loopt onze projectleider samen met de klant het gehele project door, als er nog op- of aanmerkingen zijn wordt dit genoteerd. Het verhelpen van kleine opleverpunten is natuurlijk vanzelfsprekend. Ook kunt u bij ons terecht voor een onderhoudsplan.

7. BEOORDELING

Na de opleveringen evalueren we graag het gehele traject met de klant. We streven ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. Hier hebben we wel de input van onze klanten bij nodig. We horen graag op welke punten we goed hebben gepresteerd maar natuurlijk ook op welke punten we nog wat verbetering kunnen doorvoeren.